Cà phê (chồn) Phượng

Cà phê (chồn) Phượng

Cà phê (chồn) Phượng

Chất liệu:Cà phê nguyên chất 100% Trọng lượng:500gr/gói Đặc điểm: Là loại cà phê chín cây được chọn lựa rất kỷ,đồng thời cũng là thức ăn dành cho con chồn.Vì chồn rất thích ăn loại cà phê này.Nó còn có tên gọi khác đó là:Cà phê culy.Mùi thơm rất đặc trưng,đánh thức giác quan và khã năng sáng tạo của bạn. Gía tiền:90.000đ/gói(500gr)

Chất liệu:Cà phê nguyên chất 100% Trọng lượng:500gr/gói Đặc điểm: Là loại cà phê chín cây được chọn lựa rất kỷ,đồng thời cũng là thức ăn dành cho con chồn.Vì chồn rất thích ăn loại cà phê này.Nó còn có tên gọi khác đó là:Cà phê culy.Mùi thơm rất đặc trưng,đánh thức giác quan và khã năng sáng tạo của bạn. Gía tiền:90.000đ/gói(500gr)

Cà phê (chồn) Phượng

Chất liệu:Cà phê nguyên chất 100% Trọng lượng:500gr/gói Đặc điểm: Là loại cà phê chín cây được chọn lựa rất kỷ,đồng thời cũng là thức ăn dành cho con chồn.Vì chồn rất thích ăn loại cà phê này.Nó còn có tên gọi khác đó là:Cà phê culy.Mùi thơm rất đặc trưng,đánh thức giác quan và khã năng sáng tạo của bạn. Gía tiền:90.000đ/gói(500gr)

Chất liệu:Cà phê nguyên chất 100% Trọng lượng:500gr/gói Đặc điểm: Là loại cà phê chín cây được chọn lựa rất kỷ,đồng thời cũng là thức ăn dành cho con chồn.Vì chồn rất thích ăn loại cà phê này.Nó còn có tên gọi khác đó là:Cà phê culy.Mùi thơm rất đặc trưng,đánh thức giác quan và khã năng sáng tạo của bạn. Gía tiền:90.000đ/gói(500gr)

Cà phê (chồn) Phượng

Chất liệu:Cà phê nguyên chất 100% Trọng lượng:500gr/gói Đặc điểm: Là loại cà phê chín cây được chọn lựa rất kỷ,đồng thời cũng là thức ăn dành cho con chồn.Vì chồn rất thích ăn loại cà phê này.Nó còn có tên gọi khác đó là:Cà phê culy.Mùi thơm rất đặc trưng,đánh thức giác quan và khã năng sáng tạo của bạn. Gía tiền:90.000đ/gói(500gr)

Chất liệu:Cà phê nguyên chất 100% Trọng lượng:500gr/gói Đặc điểm: Là loại cà phê chín cây được chọn lựa rất kỷ,đồng thời cũng là thức ăn dành cho con chồn.Vì chồn rất thích ăn loại cà phê này.Nó còn có tên gọi khác đó là:Cà phê culy.Mùi thơm rất đặc trưng,đánh thức giác quan và khã năng sáng tạo của bạn. Gía tiền:90.000đ/gói(500gr)

Cà phê (chồn) Phượng
Chất liệu:Cà phê nguyên chất 100% Trọng lượng:500gr/gói Đặc điểm: Là loại cà phê chín cây được chọn lựa rất kỷ,đồng thời cũng là thức ăn dành cho con chồn.Vì chồn rất thích ăn loại cà phê này.Nó còn có tên gọi khác đó là:Cà phê culy.Mùi thơm rất đặc trưng,đánh thức giác quan và khã năng sáng tạo của bạn. Gía tiền:90.000đ/gói(500gr)
Chất liệu:Cà phê nguyên chất 100% Trọng lượng:500gr/gói Đặc điểm: Là loại cà phê chín cây được chọn lựa rất kỷ,đồng thời cũng là thức ăn dành cho con chồn.Vì chồn rất thích ăn loại cà phê này.Nó còn có tên gọi khác đó là:Cà phê culy.Mùi thơm rất đặc trưng,đánh thức giác quan và khã năng sáng tạo của bạn. Gía tiền:90.000đ/gói(500gr)
Cà phê (chồn) Phượng
Chất liệu:Cà phê nguyên chất 100% Trọng lượng:500gr/gói Đặc điểm: Là loại cà phê chín cây được chọn lựa rất kỷ,đồng thời cũng là thức ăn dành cho con chồn.Vì chồn rất thích ăn loại cà phê này.Nó còn có tên gọi khác đó là:Cà phê culy.Mùi thơm rất đặc trưng,đánh thức giác quan và khã năng sáng tạo của bạn. Gía tiền:90.000đ/gói(500gr)
Chất liệu:Cà phê nguyên chất 100% Trọng lượng:500gr/gói Đặc điểm: Là loại cà phê chín cây được chọn lựa rất kỷ,đồng thời cũng là thức ăn dành cho con chồn.Vì chồn rất thích ăn loại cà phê này.Nó còn có tên gọi khác đó là:Cà phê culy.Mùi thơm rất đặc trưng,đánh thức giác quan và khã năng sáng tạo của bạn. Gía tiền:90.000đ/gói(500gr)
<
THE GIOI MY NGHE

Hỗ trợ trực tuyến

  Liên lạc với chúng tôi qua số hotline để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

  Tổng đài trực tuyến:
  • Yahoo:  
  • Skype:   
  • Mail: thegioimynghevn@gmail.com

Thống kê truy cập

  12
  128
  788
  372287

Fanpage Facebook